از "برجام سیاسی" تا "برجام واقعی"

30 دی 1395 ساعت 6:13

سید مرتضی محمودی


اولین سالگرد برجام است و طی سه و نیم سال گذشته، موافقین برجام دلایل متعددی در دفاع از ضرورت و چرائی برجام اقامه کرده اند از "دور کردن سایه جنگ" ، "لغو بالمرة همه تحریم ها" و... تا "بیسواد" و "بی شناسنامه" و "افراطی" خواندن مخالفین آن.
کارشناسان به ابعاد مختلف برجام پرداخته اند، اما شرح یک نکته بسیار مهم ضروری است:

 تبیین:
۱. فارغ از میزان صحت و سقم دلایل موافقان برجام _ که با گذشت زمان دیگر حتی طرفداران اصلیش آن را قابل دفاع نمی دانند_ اما رئیس جمهور و برجام سازان! از یک نکته بسیار مهم غلفت ورزیده اند و آن اینکه مردم، اقتصاد، صنعت و... با "برجام سیاسی" زندگی نمی کنند بلکه با "برجام واقعی" زندگی می کنند.

۲. "واقعیت برجام" یعنی تاثیر مستقیم آنچه که ادعا می شود بر زندگی، کار و معیشت مردم. امروز مردم، کار و اشتغال و صنعت کشور با هر ادله و آماری، این واقعیت را نه می بینند و نه حس می کنند.

۳. اتفاقا این نقطه جدایی دولتمردان از مردم عادی است چرا که آنها از یک توافق و "برجام سیاسی" لذت و بهره می برند، اما بدنه مردم از "برجام واقعی" و تاثیر مستقیم و عملی آن بر بهبود معیشت و زندگی و کار خود.

۴. این نوع نگاه در کنار تفاوت سطح زندگی اشرافی برخی مدیران عالی اجرایی با مردم عادی، موجب شده تا بخش "تقریبا هیچ" برجام برای مردم، ملموس تر از بخش"آفتاب تابان" آن باشد.

 آری! برجام (با تمام اشکالات محتوایی و شکلی حقوقی و فنی که دارد) حتی اگر به تعبیر رئیس جمهور، "آفتاب تابان" هم باشد، برای مردم امری واقعی و ملموس نشده و نخواهد شد. متاسفانه طرف آمریکایی هم بخوبی فهمیده که طرف ایرانی، با نوع مذاکره و (برخلاف شروط رهبری معظم) انجام یکباره تمام تعهدات، بدنبال "برجام سیاسی" است تا "برجام واقعی" از این رو نه دولت اوباما و نه دولت ترامپ هرگز به تعهدات خود عمل نخواهند کرد بخصوص وقتی "دستان خالی" ! ما را با تمدید قانون ایسا، دقیقا مشاهده کردند.


کد مطلب: 12242

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdcauun6.49nuy15kk4.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com