پاسخ مطهری با استدلال «مطهری»

25 اسفند 1393 ساعت 17:51


از قدیم و ندیم گفته اند، یک سوزن به خودت بزن یک جوال دوز به دیگران! حالا وقت آن رسیده که ببینیم آقای مطهری یک سوزن به خودش می زند یا نه؟

حمله تعدادی از افراد به آقای علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، واقعا امری نامبارک و نامیمون، غیرقابل توجیه و ظلم آشکار بود که در حق ایشان اتفاق افتاد و هیچ کس نمی تواند از این حادثه تاسف بار دفاع کند.

لکن با توجه به اینکه آقای مطهری در مواجهه با فتنه۸۸، تحریک کنندگان فتنه –به زعم ایشان آقای احمدی نژاد و طرفدارانش- را با سران فتنه یعنی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به یک اندازه مقصر می دانند، باید دید آیا در قضیه حمله اخیر به خودشان نیز همین اعتقاد و نگاه را دارند یا نه.

به عنوان مثال آیا آقای علی مطهری می پذیرند که گفته شود حمله به خودروی حامل ایشان در شیراز، عکس العمل طبیعی سخنان و اظهارات تحریک آمیز وی در این چند ماه اخیر بوده است. آیا ایشان قبول می کنند که پاسخ «یوم الشیطان» خواندن «یوم الله ۹ دی» چیزی کمتر از حمله به خودروی ایشان نیست؟

با استدلال های سابق ایشان، آیا آقای مطهری می پذیرند قبل از آنکه مهاجمان به خودروی ایشان در دادگاه محاکمه شوند، ایشان را به اتهام تحریک مهاجمان محاکمه کنند؟

جواب ایشان مشخص است؛ قطعا پاسخ منفی است. پاسخ ما هم منفی است. اما این انتظار از آقای مطهری وجود دارد که مثل همیشه که مدعی همه جانبه نگری موضوعات هستند، این مسئله را هم با همان ادبیات پیگیری و طرح نمایند.

به قول قدیمی ها که می گفتند: یک سوزن به خودت بزن یک جوال دوز به دیگران./خبرنامه دانشجویان ایران


کد مطلب: 9588

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdcb.wb9urhbswiupr.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com