مدیر مستعفی شهرداری سبزوار نرفته،برگشت!

18 اسفند 1395 ساعت 17:39

استعفا و برگشت رئیس سازمان حمل و نقل شهری شهرداری شاید از نظر مباحث مدیریتی شهرستان چندان اهمیتی نداشته باشد؛ اما نحوه اقدامات وی متاسفانه می تواند نشان از آن داشته باشد که در متن و پوسته شهرداری در آستانه انتخابات شورای شهر پنجم سهم جویی ها، تقابل های باندی و گروهی و گرو کشی ها در حال پررنگ تر شدن است.


به گزارش سلام سربدار به نقل از رصد، چند روز پیش حسین دولت آبادی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهری بار و مسافر شهرداری سبزوار با تنظیم یک استعفانامه و ارسال آن بر روی سیستم اتوماسیون شهرداری رسما استعفا داد. نامه ای که به گفته وی بلافاصله از روی سیستم اتوماسیون شهرداری حذف شد.

دولت آبادی پیش از اظهار نظر شهردار درباره استعفا نامه مذکور اعلام کرد که در صورت رد استعفایش دوباره و سه باره استعفا می دهد و افزود که به سید علی کوشکی هم توصیه دوستانه می کنم که از ریاست شهرداری استعفا دهد.

وی در استعفا نامه اش آورده است که به خاطر تبعیض هایی که از سوی مدیریت شهرداری در حق وی و سازمانش اعمال می شود استعفا داده است و ذکر کرده است که کنار می رود تا شهردار کسی را در این موقعیت به کار بگمارد که موفقیت وی را موفقیت خود بداند. همانگونه که پیش از این در سایر موقعیت ها افرادی از گروه خود را به کار گمارده است.

وی همچنین اظهار داشت که چون استعفایش را درگیر و دار مشکلات مالی شهرداری به نفع کارکنان سازمانش می داند از این پست کنار می رود چون معتقد است که به خاطر این که از گروه و دسته کوشکی نیست در حق کارکنان سازمانش اعمال تبعیض می شود.

در نهایت دولت آبادی به رغم ادعاهایش گویا پس از مذاکره با شهردار به سر کارش برگشته است و استعفایش را پس گرفته است.

استعفا و برگشت رئیس سازمان حمل و نقل شهری شهرداری شاید از نظر مباحث مدیریتی شهرستان چندان اهمیتی نداشته باشد؛ اما نحوه اقدامات وی متاسفانه می تواند نشان از آن داشته باشد که در متن و پوسته شهرداری در آستانه انتخابات شورای شهر پنجم سهم جویی ها، تقابل های باندی و گروهی و گرو کشی ها در حال پررنگ تر شدن است. موضوعی که در هر شرایطی با توجه به وضعیت نه چندان به سامان فعلی شهرداری فقط به ضرر مردم و شهروندان است.


کد مطلب: 12441

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdcb8ab8.rhb5apiuur.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com