اقدام نمایشی مسئولین شهری و ستاد کرونا برای جلوگیری از تجمع در میدان اسرار!

5 آبان 1399 ساعت 8:34


به گزارش سلام سربدار، کانال روابط عمومی شهرداری نوشت: براساس مصوبه ستاد شهرستانی مقابله و پیشگیری از کرونا میدان اسرار توسط سازمان فضای سبز شهری شهرداری سبزوار نوارکشی خطر شد.


این اقدام درحالی برای جلوگیری از تجمع در میدان اسرار صورت گرفت، که در تصاویر فوق شاهد وجود دستفروش‌ها و تجمع افراد، بدون توجه به نوارکشی‌ها هستیم !

بنظر می‌رسد این کار صرفا یک حرکت نمایشی است، تا راه حلی برای جلوگیری از تجمع، و انتشار ویروس کرونا...!


کد مطلب: 13017

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.ir/vdcbzgb8.rhbf8piuur.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.ir