فیلم/عبور از چراغ سبزی که دل‌شیر می‌خواهد!

15 اسفند 1395 ساعت 10:08

عبور از چراغ سبز عابرین پیاده در چهارراه دادگستری شهر سبزوار جرات می‌خواهد.


چراغ سبز عابرین پیاده در چهارراه دادگستری محل عبور و مرور خودرو‌ها شده است.

لینک دانلود


کد مطلب: 12417

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdcefe8z.jh8wzi9bbj.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com