فوری/ لیست تایید صلاحیت نشدگان داوطلبان نمایندگی مجلس

22 دی 1398 ساعت 19:05


به گزارش سلام سربدار، بر اساس شنیده ها آقایان  «آبسالان ،امیر فراهانی ، علی برغمدی ، یوسف تدینی ، فرهاد ترابی، جزندری، خیر آبادی، دولت آبادی، رمضانعلی سبحانی فر، سعادت منش، علیکردی، عنبرستانی، فاطمی نژاد ، مجیدی فر، محمدی، مغیثی پور، مقصودی حسین و مهدی مقصودی، نصر آبادی .آذرآیین، اسماعیلی، اکبرنیا، امامی، باشتنی، بانژاد، براتی، برادران بنا، پرستش، نوربخش، مرجان سدیدی، شیخ شعربافان، صمدی، علی آبادی، عمرانی، فریمانه، فیض آبادی، کمیزی، محمدی رئوف» توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده اند.

.: جدیدترین تحلیل و اخبار انتخابات سبزوار را در سلام سربدار دنبال کنید :.


کد مطلب: 12921

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.ir/vdcezo8z.jh8wwi9bbj.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.ir