قطع برق، حوادث آسانسور را بیش از ۵۰ درصد در سبزوار افزایش داد

3 مرداد 1397 ساعت 12:28

یکی از علل افزایش دو برابری حوادث آسانسور در ماه گذشته را میتوان قطعی ناگهانی برق و متغایر با برنامه اعلامی توسط اداره برق دانست...


به گزارش سلام سربدار، ۱۴ مورد حوادث مربوط به آسانسور در تیرماه امسال به سازمان آتش نشانی سبزوار گزارش شده است، در حالی که این آمار در خردادماه ۶ مورد بوده است.

یکی از علل افزایش دو برابری حوادث آسانسور در ماه گذشته را میتوان قطعی ناگهانی برق و متغایر با برنامه اعلامی توسط اداره برق دانست.


کد مطلب: 12806

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdcg379q.ak9xz4prra.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com