یادواره ۱۷۵ شهید غواص در دانگشاه پیام نور سبزوار برگزار می شود

26 بهمن 1394 ساعت 8:00

یادواره ۱۷۵ شهید غواص در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار برگزار می شود.


به گزارش سلام سربدار، این یادوراه ۲۷ بهمن برگزار می شود و در آن شهدای این دانشگاه نیز گرامی داشته می شوند.


کد مطلب: 11321

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdchzxnz.23nzidftt2.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com