کد مطلب: 8326
 
پرونده ويژه کوي گلستان-۳۲/گفتگو با آجيليان مدير بافت هاي فرسوده سبزوار در اداره کل راه و شهر سازي استان/
طرح بازسازي کوي گلستان اولويت ماست/منتظر تکميل طرح از سوي شهرداري سبزوار هستيم/ مردم کوي براي بازسازي آماده اند/راستي آزمایی حرف های مسئولان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۲
۷
 
طرح بازسازي کوي گلستان اولويت ماست/منتظر تکميل طرح از سوي شهرداري سبزوار هستيم/ مردم کوي براي بازسازي آماده اند/راستي آزمایی حرف های مسئولان
 
اشاره: راستش در دو سه سال اخير هر وقت سراغ مسئولان مختلف سبزوار رفتيم و پرسيديم چرا به داد مردم کوي گلستان نمي رسيد و براي بازسازي آن کاري نمي کنيد؟ يک پاسخ تکراري شنيديم، گفتند: "طرح بازسازي کوي بايد در استان تصويب شود و الان در کميسيون ماده ۵ مطرح است." هر چه صبر کرديم که پس اين طرح کي به تصويب مي رسد فايده نداشت، گفتيم سيستم بروکراسي ما فشل هست اما مگر مي شود تصويب طرحي بيش از دو سال طول بکشد؟

چرا طرح بازسازي کوي گلستان تا حالا سه بار به کميسيون ماده ۵ رفته و رد شده است؟ هر وقت هم که از مسئولان شهري پيگيري مي کنيم مي گويند در حال بررسي است. با توپ پر رفتيم سراغ مسئولان اداره کل راه و شهرسازي استان که بپرسيم چرا اين قدر تصويب طرح بازسازي کوي گلستان طولاني شده است و چرا به قول معروف "لفتش" مي دهند.

تا اين که مدير طرح هاي سبزوار در اداره کل راه و شهرسازي استان را پيدا و موضوع را مطرح کرديم. خانم آجيليان هم روايت ديگري از ماجرا براي مان بيان کرد. او گفت: طرح کوي گلستان چون وضع وخيمي دارد براي ما در اولويت است اما اشکال از خود شهرستان و مسئولان شهرداري است که به صورت جدي پيگيري نمي کنند.

بعد از گفتگو با او تازه دستگيرمان شد که مشکل اصلي همين جاست و اين که مي گويند:"طرح بايد در کميسيون ماده ۵ به تصويب برسد و تا آن موقع ما کاري نمي توانيم بکنيم بهانه اي براي مسئولان شهري شده است براي کار جدي نکردن." به هر حال اين مصاحبه به نوعي راستي آزمايي صحبت هاي مسئولان شهري سبزوار در دو سه سال اخير است. مصاحبه خانم آجيليان مدير طرح هاي سبزوار در اداره کل راه شهرسازي استان را با هم مي خوانيم:


- خانم آجيليان پرونده کوي گلستان سبزوار که چند سالي است بين استان و شهرستان در رفت و آمد است الان در چه مرحله است؟


پرونده بافت فرسوده گلستان از سال ۹۰ از سوي سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري سبزوار به سازمان ما آمده است. در اصل کارفرماي طرح، شهرداري سبزوار است و اين پرونده را به عنوان بافت هاي فرسوده به کميسيون ماده ۵ آورده است. چون ما طرحهاي فرادستي اي به عنوان طرح هاي تفصيلي شهري داريم. يکي از موارد مطرح شده در طرح تفصيلي شناسايي بافت هاي فرسوده است و کوي گلستان هم يکي از بافت هاي فرسوده سبزوار است. بعد از ارائه طرح بازسازي کوي گلستان به کميسيون ماده ۵ ما هم کار رسيدگي به آن شروع و در حال پيگيري هستيم.

کوي گلستان؛ به علت شدت فرسودگي و ويژگي هاي اجتماعي شرايط خاصي دارد و ما بازديد هاي مختلفي از محل داشته ايم. اين بعد از آن که مشاور اسناد و مدارک طرح بازسازي کوي گلستان را ارائه داد اين طرح در جلسه ۲۷ فرودين ۹۰ کميته فني کميسيون ماده ۵ مطرح شد. طرح اوليه اشکالاتي داشت که از مشاور خواستيم اين اشکالات را رفع کند و بعد از تکميل شدن براي تصويب دوباره در جلسه کميسيون مطرح مي شود. اين روند پروسه اداري تصويب طرح است که بايد انجام شود.

- طرحهاي فرسوده چه طرح
در جلسه اي که ۲۷ فرودين ۹۰ داشتيم حدود ۵-۶ مورد را به مشاور و کارفرماي طرح که شهرداري سبزوار باشد اعلام کرده ايم. وقتي آنها اين اشکالات را بر طرف کردند طرح دوباره به کميسيون رفته و اگر مشکلي نداشته باشد به تصويب مي رسد.
هايي هستند؟


در هر شهري يک طرح جامع و يک طرح تفصيلي داريم که سند اجرايي ما طرحهاي تفصيلي است. علاوه بر اين ما براي بافت هاي فرسوده هم طرح هاي مجزايي داريم. براي تهيه اين طرح ها مشاور گرفته مي شود و اسناد فرادستي شامل کاربري ها و ضوابط را مشخص مي کند. بر اساس اين طرح ها پروژه هاي خاص موضوعي تعريف مي شود مثل بافت فرسوده گلستان يا بافت فرسوده اميريه.

- طرح بازسازي کوي گلستان را شهرداري سبزوار تهيه کرده بود؟

کارفرماي طرح شهرداري است که مشاور براي طرح بافت فرسوده گلستان انتخاب کردند. مشاور اين طرح شرکت هفت شهر آريا است که از تهران آورده اند. مشاور طرح را تهيه مي کند اما اگر پيشنهاداتي که در طرح عنوان مي شود با اسناد فرادستي مغايرت داشته باشد يا پيشنهاد خاصي مشاور داشته باشد يعني تغييرات اساسي بخواهد در طرح انجام بدهد طرح به ارگان متولي که اداره کل راه و شهرسازي باشد ارجاع مي شود و طرح در کميسيون ماده ۵ مطرح مي شود.

- منظور از مغايرتي که اين طرح با طرح هاي شما دارد چيست؟

مغايرت به معني موضع منفي نيست. مثلا در اين طرح پيشنهاد داده اند در يک محدوده ۳ هکتاري کلا حالت بهسازي و بازسازي داشته باشد. اين بازسازي ها قاعدتا بايد يکسري تغييراتي بوجود مي آورد. مغايرتي که مي گوييم مثلا تغييراتي در تراکم ساختماني،سطح اشغال و ... داده شود. يعني الزاما موضوع بدي نيست. در جلسه کميسيون ماده ۵ نمايندگاني از همه نهادهاي مربوطه مانند ميراث فرهنگي، دفتر فني استانداري، شهرداري ، شوراي شهر و سازمان نظام مهندسي دعوت مي شوند. اين اعضا در جلسه نظرات تخصصي شان را مي دهند که آيا با اين تغييرات عملکرد آن بافت بهبود مي يابد يا نه؟ طرح بازسازي کوي گلستان هم که در جلسات کميته فني مطرح شد اشکالات زيادي نداشت فقط مواردي درباره حريم آثار تاريخي وجود داشت. مثلا پيشنهاداتي درباره رعايت ضوابط سيما و منظر شهري که الان جزو اولويت ها است و در دستور کار همه ارگانهاي استان است به مشاور ارائه شد که در طرح بياورد. وقتي همه مدارک تکميل و موارد خواسته شده از مشاور دريافت شود طرح دوباره در کميسيون مطرح و تصويب مي شود.
بعد از اين که طرح توسط استاندار ابلاغ شود قابليت اجرايي شدن دارد.

- گفتيد اين طرح از سال ۹۰ وارد کميسيون شده اما هنوز به تصويب نرسيده، علت اين تاخير چيست و چرا اين قدر طول کشيده است؟

در جلسه اي که ۲۷ فرودين ۹۰ داشتيم حدود ۵-۶ مورد را به مشاور و کارفرماي طرح که شهرداري سبزوار باشد اعلام کرده ايم. بعد وقتي آنها اين اشکالات را بر طرف کردند طرح دوباره به کميسيون رفته و اگر مشکلي نداشته باشد به تصويب مي رسد.

- طرح چه اشکالات داشته است؟

مثلا کل اين بافت حدود ۸ هکتار است اما در طرح مشاور ۳ هکتار آن براي بازسازي و بهسازي جدا شده است. ما ارتباط اين ۳ هکتار با کل بافت را از مشاور در قالب کاربري ها، ضوابط، شبکه هاي دسترسي و... خواستيم. مورد ديگر که در بافتها فرسوده اهميت دارد ضوابط اداره کل ميراث فرهنگي در مورد آثار تاريخي و حريم اين آثار است که بايد رعايت شود. مورد ضرايب ساخت و ساز در اين حريم ها بايد رعايت شود. اينها را از مشاور و کارفرما خواسته ايم که اصلاح کنند. آخرين موردي هم که از آنها خواسته ايم اين است که ضوابط سيما و منظر را در قالب فرمت ها و چهارچوب هايي که در استان تعريف شده براي ما در قلاب يک دفترچه آماده کنند. بعد از اين که اين موارد را آماده کردند طرح براي تصويب به کميسيون ماده ۵ مي رود.

- گفتيد اين موارد و اشکالات خيلي مهم و اساسي نيست؟

منظورم اين است که ممکن است مشاور در طرح نياورده ما از آنها مي خواهيم که آنها را تکميل کنند.

- اين مدارک را بايد شهرداري بدهد يا مشاور؟

مشاور بايد آماده کند اما ما از شهرداري به عنوان کارفرما مي خواهيم که مدارک را از مشاور بگيرند و براي ما بفرستند يعني طرف حساب ما شهرداري سبزوار است نه مشاور. ما با مشاور مستقيم ارتباط نداريم. زماني که آقاي مهندس صدرزاده مدير عامل سازمان
زماني که آقاي مهندس صدرزاده مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري سبزوار بود خيلي جدي و خوب پيگيري مي کرد. بايد مدارک را کامل کنند تا طرح مراحل تصويب و بعد هم ابلاغش را طي کند. اگر شهرداري سبزوار مدارک و اسناد خواسته شده را بفرستند طرح سريع در دستور کار کميسيون قرار مي گيرد.
نوسازي و بهسازي شهرداري سبزوار بود خيلي جدي و خوب پيگيري مي کرد. بايد مدارک را کامل کنند تا طرح مراحل تصويب و بعد هم ابلاغش را طي کند. اگر شهرداري سبزوار مدارک و اسناد خواسته شده را بفرستند طرح سريع در دستور کار کميسيون قرار مي گيرد.

- پس پيگيري اين موضوع با سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري است؟

بله، چون کارفرما خودشان هستند. چون شهرداري سبزوار خودشان به عنوان يک پروژه اين طرح را پيشنهاد دادند و مردم کوي هم براي بازسازي ابراز تمايل و مشارکت کرده اند. در مجموع تمايل به بهسازي و نوسازي بافت هست. بنابراين بايد پيگيري کنند تا زودتر به نتيجه برسد.

- بيش از دو سال است که طرح فقط در کميسيون مطرح شده و هنوز به نتيجه نرسيده است فکر نمي کنيد خيلي طول کشيده؟

اين که طول کشيده مشکل ما نيست بايد بر اساس مصوبات قانوني اسناد و مدارک طرح تکميل شود. اگر طرح را تکميل کنند در اولين فرصت و جلسه اي که داشته باشيم مطرح مي شود. هر طرحي که مدارکش کامل باشد در اولويت دستور کار قرار مي گيرد. ما موردي نداريم که دير پاسخ داده باشيم يا دير مصوبه آن گرفته شود. اگر تاخيري هست در تکميل مدارک است.

- شايد شهرداري يا سازمان نوسازي و بهسازي سبزوار کمتر پيگيري کرده اند تا مدارک تکميل و به دست شما برسد؟


ما دنبال اين نيستم که مقصر چه کسي است. ما هدفمان اين است که بافت سازماندهي شود.

- اشاره کرديد زمان آقاي صدرزاده او خيلي پيگير بود ما بعدا پيگير ي ها کمتر شده؟

شايد به خاطر تغيير و تحولاتي است که اتفاق افتاده است.

- پس الان تنها اشکالي که در پرونده هست بحث سيما و منظر است ؟

موارد ديگري هم هست؛ مثل کاربري هاي مقياس محله، ارتباط پروژه هاي ديگري که پيشنهاد داده اند با بافت اصلي محله، حريم آثار تاريخي.

- اگر پرونده تکميل شود در کميسيون چقدر براي تصويب طول مي کشد؟

اينجا معطلي ندارد.

- شما خودتان بافت را از نزديک ديده ايد؟

بله، بازديد و جلسات متعددي با مشاور داشته ايم. گزارشات، تصاوير و کارهايي که مشاور انجام داده ديده ام. چون شرکت هفت شهر آريا پروژه سکونت گاه هاي غير رسمي شهر سبزوار را هم انجام مي دهد براي همين با بافت شهر و شيوه هاي اجرايي تهيه طرح، تهيه برنامه هايي که حالت مشارکتي دارد کاملا آشنايي و آگاهي دارد.

- هم چنان که مي دانيد وضع مردم منظقه بسيار اسفبار است؛ ما حتي در روستاها هم چنين وضع وخيمي نداريم؟


بله، وضع ناجوري دارند. مردم آنجا هم ويژگي هاي خاص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاصي دارند. مهمترين نکته اين پروژه آن است که سازمان نوسازي شهرداري و مشاور خيلي با تدبير و انديشه توانستند مردم را به مشارکت تشويق کنند. يعنين الان خود مردم محله هستند که مي خواهند آن بافت اصلاح شود. چون معمولا در بافت هايي که مي خواهيم مداخله کنيم بحث تمايل مردم عامل مهمي است. بنابراين هر چه سريعتر پروژه تصويب و اجرايي شود اعتماد مردم پررنگتر مي شود و نتايج خوبي را مخصوصا در بافت مرکزي سبزوار ايجاد مي کند. چون کوي گلستان بافت مرکزي و هويتي سبزوار است.

- ما صحبت هايي که با مردم کوي داشتيم تقريبا همه موافق بازسازي بودند اما از اينکه اين همه طول کشيده ناراحت بودند. چون حتي استانداران قبلي هم به آنها قولهايي داده بود؟

ما منتظر تکميل طرح هستيم، هر وقت اين مدارک به دست ما برسد و پرونده را کامل کنند طرح در اولين جلسه کميسيون مطرح مي شود.

- بعد از تصويب طرح، همه مراحل اجراي طرح مانند سرمايه گذاري و بازسازي بر عهده شهرداري سبزوار است يا کميسيون هم نظري و دخالتي دارد؟

بعد از تصويب نهايي ما دخالت چنداني نخواهيم داشت کارفرما و سرمايه گذار بايد بر اساس همان طرح مصوب کار را پيش ببرند.
قاعدتا هر کارفرمايي اول برنامه ها و سياست هايش را مشخص مي کند بعد طرحي را شروع مي کند تا به ثمر برسد. حتما شهرداري سبزوار هم اين موارد را در نظر گرفته است.

- طرح سکونت گاه هاي غير رسمي هم هم تصويب شده يا نه؟

بله، آن طرح تصويب و از طرف وزارت راه وشهرسازي ابلاغ شده است. مشاور آن طرح هم شرکت هفت شهر آريا بوده است.


* پرونده ویژه کوی گلستان:


۱- "آقاي فرماندار دست گل تان درد نکند!"
(گزارش راديو ايران درباره کوي گلستان/ سه شنبه ۲۱ آذر ۹۱)

۲- "با کوي گلستان درباره مسئولان محترم قضاوت کنيد"
ما از کوي گلستان بازديد کرديم و وضع آنجا را از نزديک ديديم. مردم کوي هم براي بازسازي اعلام آمادگي کرده اند و آماده مشارکت هستند. در مجموع تمايل به بهسازي و نوسازي بافت هست. بنابراين بايد پيگيري کنند تا زودتر به نتيجه برسد.
(شنبه۲۵ آذر ۹۱)

۳- "مبادا با حاشيه سازي ها اصل موضوع فراموش شود" (چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۱)

۴- "در کوي گلستان چه مي گذرد؟" (گزارش ميداني از کوي/ شنبه ۲۸ بهمن ۹۱)

 ۵- "نان زحمت کشي خودمان را مي خوريم" (مصاحبه با حاج عباس جواندل پيرترين مرد کوي گلستان/ جمعه ۴ اسفند ۹۱)

۶- "خانه از پاي بست ويران است / خواجه در بند نقش ايوان است" (شنبه ۱۲ اسفند ۹۱)

۷- "عدم همکاري مسئولان و کمبود بودجه مهم ترين مشکل بازسازي و بهسازي کوي گلستان است" (نتايج تحقيق دکتر محمد اجزاء شکوهي استاد گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد تنها پژوهش علمي درباره کوي گلستان/ شنبه ۱۹ اسفند ۹۱)

۸- "بيابان ها را آباد مي کنند اما براي کوي گلستان کاري نمي کنند!" (مصاحبه با حسن سيمايي نماينده مردم کوي گلستان/ شنبه ۲۶ اسفند ۹۱)

۹- "چرا به فکر چاره نجات ما نيستيد!" (نامه اهالي کوي گلستان به شوراي شهر و شهرداري زمان آقاي عيدي/ شنبه ۱۷ فروردين ۹۲)

۱۱- "آيا روحانيت وظيفه خود را در قبال کوي گلستان انجام داده است؟"(شنبه ۳۱ فروردين ۹۲)

۱۲- "بازسازي کوي گلستان را جدي تر پيگيري مي کنم" (مصاحبه با علي بروغني نماينده پيشين سبزوار/ شنبه ۷ ارديبهشت ۹۲)

۱۳- "شما هم سبزواري هستيد!" ( گفتگو با مهندس کاظم صدرزاده مدير عامل سازمان نوسازي شهرداري سبزوار؛ قسمت اول/ ۲۱ ارديبهشت ۹۲)

 ۱۴- "چرا سرمايه گذاران دولتي و خصوصي از کوي گلستان رفتند!" (ناگفته هاي مهندس صدرزاده از طرح بازسازي کوي گلستان؛ قسمت دوم/ شنبه ۲۸ ارديبهشت ۹۲)

۱۵- "زيبايي ظاهري شهر وقتي خوب است که مشکلات زيربنايي حل شده باشد" (ناگفته هاي مهندس صدرزاده از طرح هاي زيربنايي سبزوار؛ قسمت سوم/ يکشنبه ۵ خرداد ۹۲)

۱۶- "مسئولان شهري مي ترسند وارد کوي گلستان شوند!" (ناگفته هاي مهندس صدرزاده از به نتيجه نرسيدن طرح بازسازي کوي گلستان؛ قسمت چهارم و آخر/ شنبه۱۱ خرداد ۹۲)

 ۱۷- "چرا بسيج پياده روي به مشهد را فراموش نکرد اما کوي گلستان را فراموش کرد؟" (شنبه ۱ تير ۹۲)

۱۸- "کوي گلستان تلنگري براي بسيج و بسيجيان!/ بي اعتنايي خطرناکتر از کاري نکردن است" (چهارشنبه۱۲تير ۹۲)

۱۹- "کوي گلستان به روايت تصوير" (دوشنبه ۱۷ تير ۹۲)

 ۲۰- "در کوي گلستان بازنده اصلي مردم هستند" ( مصاحبه با محمود حيطه؛ عکاس سبزواري/ يکشنبه ۲۳ تير ۹۲)

۲۱- "دعا کنيد، ان شاء الله همه کمک کنند کاري کنيم" (مصاحبه با سيد قاسم حسيني زاده؛ رئيس شوراي شهر سبزوار/ شنبه ۵ مرداد ۹۲)

۲۲- "کوي گلستان يک فرصت است، از اين فرصت استفاده کنيم" (گفتگو با جلال تعصبي؛ نائب رئيس شوراي شهر؛ قسمت اول/ يکشنبه ۱۳ مرداد ۹۲)

۲۳- "مسئولان قبلي شعار زياد داده اند ما عملي وارد شده ايم/ براي سرمايه گذاران فرش قرمز پهن مي کنيم" (گفتگو با حسين مقصودي شهردار سابق سبزوار/ شنبه ۱۹مرداد ۹۲)

۲۴- "من سرمايه گذاري در کوي گلستان را تضمين مي کنم" (گفتگو با جلال تعصبي؛ قسمت دوم/ شنبه ۲۷ مهر ۹۲)

۲۵- "بايد اين ديواري که بين دو طرف کشيده شده بشکينم/ به مسئولان شهري هشدار مي دهم!/ مردم کوي با همه خواسته هاي مسئولان موافقند" ( گفتگو با حسين کارگري؛ قسمت اول/ دوشنبه۶ آبان۹۲)

۲۶- "طرح بازسازي کوي گلستان قطعا سودآور است/ اگر شهرداري بخواهد مي تواند/ بايد تا اتفاقي نيفتاده کاري بکنيم" (گفتگو با حسين کارگري؛ قسمت دوم/ شنبه ۲ آذر ۹۲)

۲۷- "آيا اين پس لرزه ها مسئولان شهري را بيدار خواهد کرد؟"/ (در حاشيه زلزله منطقه حکم آباد و حضور سبحاني و شعباني در مسابقات کشتي/ شنبه ۷ دي ۹۲)

۲۸-"مسئولان فرصت را غنيمت بدانند و بازسازي را شروع کنند/ الان هم بطور جدي پيگير ساماندهي کوي گلستان هستم"/ (گفتگو با رمضان علي سبحاني فر/ ۵ بهمن ۹۲)
 
۲۹- "مسئولان بايد بازسازي کوي گلستان را جدي تر دنبال کنند/ اگر اتفاقي بيفتد همه بايد پاسخگو باشيم" (گفتگو با محسني ثاني/ ۲۶ بهمن ۹۲)

۳۰- ۳۵ سال + ۱ سال ونيم گذشت؛ براي کوي گلستان چه کرديم؟/ پرونده کوي گلستان همچنان باز است
Share/Save/Bookmark


Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۶:۳۰:۱۹
علی
- امیدواریم کوی گلستان برای مسئولان سبزواری هم در اولویت باشد که اگر بود تصویب آن سه چهار سال طول نمی کشید؟ (26264)
 
بابک امیدی
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۲۲:۲۹:۲۰
اینا همه حرفه.برید یه کم از شهرهای دیگه یاد بگیرید.
اگه این کوی رو به شهرداری اصفهان تحویل بدید یه ساله یه شهر از توش تحویل میدین.برین لطفا یه کم کار یاد بگیرید و فقط حرف نزنید. عمل کنید لطفا (26304)
 
۱۳۹۳-۰۵-۲۹ ۱۶:۳۶:۰۵
اقا ىا خانم محترم درامد و بوجه شهردارى اصفهان چندىن برابر و قابل مقاىسه با شهردارى سبزوار نىست (26340)
 
۱۳۹۳-۰۵-۲۹ ۱۶:۵۲:۴۹
اقاى بابک اميدى بودجه شهردارى اصفهان کجا بودجه شهردارى سبزوار کجا قابل مقايسه نيست (26341)
 
بابک امیدی
۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۳:۱۶:۰۱
اتفاقا اصفهان و شهرداری اصفهان کمترین دریافتی رو از دولت میگیرن تو کل استان های کشور
ولی مدیریت دارن و میدونن چجوری خرجشونو دربیارن.
وگرنه میدنم قابل قیاس نیستن (26368)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۲۱ ۰۵:۵۵:۰۴
اقتى بابک حرف شما بسىار خنده داره بودجه اصفهان قابل مقاىسه نىس به علاوه اصفهان شهر تورىستى هست و شهرک صنعتى بزرگى داره (27146)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۲۱ ۰۵:۵۶:۳۲
بابک جون چه طوره اصلا سبزوارو با کالىفرنىا مقاىسه کنى نه؟!!اول فکر کن بعد نظر بده جانم (27147)