کد مطلب: 11324
 
تعصبی: درصد جمعیت روستایی سبزوار رو به افزایش است
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۶