کد مطلب: 12856
 
گزارشی از کمبود محصولات سبزواری در بازار شهر؛
سبزوار، بازار آماده اي براي توليدات شهرهاي ديگر!
گزارش: علی نور آبادی
يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۷
 
رفته بودم دوغ بخرم. پنج شش مغازه و سوپري را رفتم تا بالاخره يکي از آنها چند بسته دوغ از محصولات آيسان، کارخانه لبنيات سبزوار داشت و خريدم. اينها پاسخ هاي مغازه دارها بود: "نه، نداريم"، "آيسان دو روزه که نيامده"، "ميارن اما منظم نيست"، "آيسان نداريم اما بينالود هست از اونا بردار".

رفته بودم از مغازه اي که هميشه سوغاتي مي خريدم، کلوچه بخرم. مي خواستم يکي دو بسته هم آبنبات بخرم. تقريبا همه آبنبات هايي که داشت بخنوردي بود با طعم هاي مختلف. پرسيدم: از آبنبات هاي سبزوار نداريد؟ گفت: نه، متاسفانه کارخانه سبزوار به خاطر بسته بندي مشکل پيدا کرده است. قيمت هاي بسته بندي خيلي بالا رفته است و قرار است با پلاستيک هاي معمولي بزنند که اصلا براي مشتري جذاب نيست و نمي خرند.

به يکي دو مغازه هم براي خريد ارده رفتم که قفسه هايش پر بود از ارده هاي اردکان. تابستان هم که مي خواستم چند شيشه عرقيجات بخرم هر مغازه اي که مي رفتم محصولات کاشان را داشت. عاقبت رفتم خيابان رضوي و عرقيجات سبزوار را خريدم.

اينها فقط چند نمونه بود. وگرنه اگر دقتي کني تقريبا مغازه هاي سبزوار از محصولات شهرهاي ديگر پر شده است. همين مغازه هايي که محصولات "آيسان" را نداشتند، پر بود از محصولات لبني بينالود و ميامي و چند برند ديگر. تعجب کردم که چرا محصولات ميامي با ۲۰۰ کيلومتر فاصله، مغازه هاي شهرستان را پر کرده است اما محصولات آيسان که در خود شهرستان است، به مغازه ها نمي رسد.

در رسانه ها آمده بود، که هر ۱۰۰ نفر که از محصولات آيسان بخرند، براي يک نفر شغل ايجاد مي شود. مي دانيم که ميزان بيکاري سبزوار از ميانگين کشور بالاتر است. چرا بايد قفسه هاي سوپري هاي شهر با ارده اردکان پر شود در حالي که منطقه سبزوار از توليد کنندگان اصلي کنجد است. عرقيجات سبزوار از محصولات کاشان هيچي کم ندارد - اگر بهتر نباشد-، چرا بايد عرقيجات سبزوار در حد محدود توليد شود و فقط در چند مغازه در خيابان رضوي عرضه شود؟

آيا عرقيجات سبزوار نمي تواند حداقل استان خراسان و شرق کشور را پوشش دهد؟ چرا بايد ارده اردکان و عرقيجات کاشان با اين همه فاصله، مغازه هاي سبزوار را پر کند اما ارده و عرقيجات سبزوار در دو خيابان بالاتر پيدا نشود؟ آيا محصولات و توليدات سبزوار هم در اين شهرها عرضه مي شود؟ چرا توليدکنندگان سبزوار براي تبليغ و بازاريابي در سطح شهرستان، استان و حتي کشوري تلاش نمي کنند؟

ما هنوز نتوانستيم "کلوچه بي نظير رنجبيلي" را در سطح ملي برندسازي و عرضه کنيم. اينکه گفتم "بي نظير"، حرف من نيست حرف کساني است که اين يکبار آن را خورده اند. ترس از آن است که مدتي ديگر کلوچه زنجبيلي سبزوار در شهري ديگر برندسازي و در سطح ملي عرضه شود.

چرا نبايد محصولات کشاورزي و دامي سبزوار در استان و حتي کشور عرضه شود؟ توليدکنندگان سبزوار بايد پوسته محدود شهرستان را بشکنند و با همت بالا و نگاه بلند، محصولات خود را برندسازي و در سطح استان و ملي عرضه کنند. راستي راستي سبزوار به بازار خوبي براي توليدات شهرهاي ديگر تبديل شده است. اين وضع در حالي است که منطقه سبزوار از قطب هاي مهم کشاورزي و دامي کشور و بويژه خراسان بزرگ بوده و هست.
Share/Save/Bookmark