کد مطلب: 12423
 
واکنش تند رئیس اتاق اصناف سبزوار به جوسازی ها برای برگزاری نمایشگاه بهاره
يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۸
 
برای چندمین بار می گویم هر تصمیمی که در هر موردی گرفته شده با نظر صد درصدی هیت رئیسه اتاق اصناف بوده در تمامی موارد از جمله نمایشگاه ها. من از اختلاف شما با مجری نمایشگاه بهاره خبر دارم و دیگر هیچ.
به گزارش سلام سربدار پس انتشار چند مطلب در نقد نمایشگاه بهاره توسط یکی از سایت های سبزوار، فخرالدین فتاحی رئیس اتاق اصناف شهرستان در پاسخ به این انتقادها مطلبی را خطاب به مسئول این سایت در یکی از گروه های تلگرامی منتشر کرد. پاسخ های فخرالدین فتاحی تا حدودی زوایای پنهان جوسازی های اخیر برای نمایشگاه بهاره را روشن می کند. سلام سربدار در ادامه این مطلب را بدون کم و کاست منتشر می کند.

سلام
... عزیز
من از بیگانگان هر گز ننالم ......
... عزیز شما جوان هستید وبدون تجربه و زود باور و گول کسانی را می خورید که برای همه شناخته شده هستند، بدنبال تنش بدنبال ریاست؛ بدنبال خراب کردن افرادی که هدفشان خدمت برای اصناف و کسبه و بازاریان است و نه ریاست طلبی و مقام دار شدن

شما خبرنگاری و خبرنگار باید رعایت حریم قلم واندیشه رابداند، انگاه که قلم در دست می گیری و می نویسی، باید زیباترینها را بنویسی، زیباترینها را اگاه کنی، باید اندیشه ات باری از دوش ها باشد نه ایجاد...

... عزیز اگه سوالی داری باید از من بپرسی در جلسات من حضور دارم و در غیاب من نایب رئیس اول و دوم، نه کسانی که هیچ جای تصمیم گیری از نظر قانونی ندارند و فقط و فقط خودشان را در ظاهر بزرگ کرده اند آن هم برای کسانی که از قوانین نظام صنفی اطلاعاتی ندارند مثل بعضی از کسبه و بازاریان و یا کسانی که برای منفعت طلبی خود سعی در خراب کردن هیت ریسه اتاق اصناف هستند.

برای چندمین بار می گویم هر تصمیمی که در هر موردی گرفته شده با نظر صد درصدی هیت رئیسه اتاق اصناف بوده در تمامی موارد از جمله نمایشگاه ها.

من از اختلاف شما با مجری نمایشگاه بهاره خبر دارم و دیگر هیچ.

دوستت دارم گول نخور.

دروغ، افترا،تهمت زدن ناروا و ابروی اشخاص را به ناحق بردن و غیره و غیره. عزیز من باید جواب گو باشی
پس انچه که درست و حقیقت و با سند و مدرک است را بعنوان یک خبرنگار بنویس نه خلاف آن، موفق باشی.

اگر هدف شما بیان حقیقت است؟ چرا راه را گم کرده ای وبه بی راه میروی؟
Share/Save/Bookmark