کد مطلب: 12407
 
کاهش ۲۸ درصدی بارندگی در سبزوار
پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۱
 
سید جواد رسولی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۲۷ میلیمتر باران در شهرستان تایباد باریده است که این میزان نسبت به دوره آماری بلندمدت ۸۷ درصد افزایش دارد.
به گزارش سلام سربدار به نقل از ایرنا وی اظهار کرد: بیشترین کاهش بارندگی طی این مدت در شهرستان سبزوار با ۷۵ میلیمتر بارندگی و کاهش ۲۸درصدی گزارش شده است.

وی گفت: پس از سبزوار، شهرستان های کلات و درگز بیشترین کاهش بارندگی و پس از تایباد، شهرستان های خواف و تربت جام بیشترین افزایش بارندگی را در سال زراعی جاری داشته اند.

رسولی با بیان اینکه میزان بارندگی مشهد طی این مدت نسبت به دوره آماری بلند مدت ۲۲ درصد افزایش دارد، افزود: در سال زراعی جاری ۱۴۵ میلیمتر باران در مشهد باریده است که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش نشان می دهد.

وی اظهار کرد: میانگین بارندگی در کل استان طی این مدت ۱۳۳ میلیمتر گزارش شده است که این میزان نسبت به دوره آماری یک درصد و نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

میانگین سالانه بارندگی در استان خراسان رضوی حدود ۲۰۸ میلیمتر است.
Share/Save/Bookmark