کد مطلب: 12293
 
شعر شاعر جوان سبزواری در وصف امام خمینی
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۴
 
حمید ضیاءیزدی شاعر جوان و خوش ذوق سبزواری شعر زیر برای حضرت امام خمینی (ره) سروده است:

همه جا به هر زبانی شود از تو گفتگویی
به صفا و ساده پوشی به تلاش و راستگویی

تو همان کسی که هرگز نشدی اسیر دنیا
تو قیام هم نکردی به هوای کام جویی

تو نیامدی که روزی پسرت وزیر باشد
نه کسی به خاطر تو برسد به آبرویی

نشد از کسی بترسی نه برنجد از تو موری
نشد از خدا نگویی نشد از خودت بگویی

تو نمرده ای تو هستی تو همیشه جاودانی
تو همیشه زنده هستی به بزرگی و نکویی

تو همان کسی که هرگز به خطا سخن نگفتی
تو همان کسی که هرگز به خطا نرفته سویی

تو بزرگتر از آنی که به شعر من بگنجی
شده افتخار من تا زتو تر کنم گلویی

همه هست آرزویم که شوم شهید راهت
تو دعا بکن که من هم برسم به آرزویی

تن صد هزار چون من به فدای خاک میهن
سرخم می سلامت شکند اگر سبویی
Share/Save/Bookmark