کد مطلب: 11302
 
جدول پخش تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان از صدا و سیمای خراسان رضوی
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۴
 
جدول زمانی پخش برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از صدا و سیمای خراسان رضوی بدین شرح اعلام شد:

 

               جدول پخش تلویزیونی

تاریخ

 

پخش ساعت 22

 

پخش ساعت 18:30

شنبه 11/24

1

محمدهادی عبدخدایی

6

سید احمد علم الهدی

یکشنبه 11/25

2

علی قربانی

7

سید محمد سعیدی گلپایگانی

دوشنبه 11/26

3

 

8

سید مجتبی حسینی

سه شنبه 11/27

4

حسن عالمی

9

سید احمد حسینی خراسانی

چهارشنبه 11/28

5

سید محمود هاشمی شاهرودی

10

محمدمهدی عباسی آغوئی

پنج شنبه 11/29

6

سید احمد علم الهدی

11

سید محمودمدنی بجستانی

جمعه 11/30

 

جمعه

 

جمعه

شنبه 12/1

7

سید محمد سعیدی گلپایگانی

1

محمدهادی عبدخدایی

یکشنبه 12/2

8

سید محتبی حسینی

2

علی قربانی

دوشنبه 12/3

9

سید احمد حسینی خراسانی

3

 

سه شنبه 12/4

10

محمدمهدی عباسی آغوئی

4

حسن عالمی

چهارشنبه 12/5

11

سید محمود مدنی بجستانی

5

سید محمود هاشمی شاهرودی

 

 

جدول پخش رادیویی

تاریخ

 

پخش ساعت 10:05

 

پخش ساعت 16:30

شنبه 11/24

1

سیدمجتبی حسینی

6

محمدهادی عبدخدایی

یکشنبه 11/25

2

سید محمود مدنی بجستانی

7

سیداحمد علم الهدی

دوشنبه 11/26

3

حسن عالمی

8

محمد مهدی عباسی

سه شنبه 11/27

4

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

9

سید احمد حسینی خراسانی

چهارشنبه 11/28

5

سیدمحمد سعیدی گلپایگانی

10

علی قربانی

پنج شنبه 11/29

6

محمدهادی عبدخدایی

11

 

جمعه 11/30

 

جمعه

 

جمعه

شنبه 12/1

7

سیداحمد علم الهدی

1

سیدمجتبی حسینی

یکشنبه 12/2

8

محمد مهدی عباسی

2

سیدمحمود مدنی بجستانی

دوشنبه 12/3

9

سید احمد حسینی خراسانی

3

حسن عالمی

سه شنبه 12/4

10

علی قربانی

4

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

چهارشنبه 12/5

11

 

5

سیدمحمد سعیدی گلپایگانی

 

Share/Save/Bookmark