کد مطلب: 6939
 
کوی گلستان کماکان منتظر مصوبه کمیسیون ماده ۵/
مهندس برزویی: در طرح کوی گلستان با میراث فرهنگی اختلاف مبنایی داریم
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۴
۵
 
میراث خیلی از بناها را با ارزش می بیند ولی ما نه. ما می گوییم بناهای با ارزش را باید از بناهای بی ارزش و کم ارزش تفکیک کنیم که میراث این ها را هم با ارزش می بیند. بنای ضعیف و بی ارزش و فرسوده که حتی تاریخی هم نیست اگر ما روی این بنا ارزش گذاشتیم یعنی بلاتکلیفش کردیم. اگر ارزشش زیاد است که بیایید احیایش کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید تا احیایش کند اگر با ارزش نیست بلاتکلیف ماندنش یعنی چه.
مهندس برزویی: در طرح کوی گلستان با میراث فرهنگی اختلاف مبنایی داریم
 
اشاره: ۱۴ اسفند جلسه کمیسون ماده ۵ برگزار شد اما طرح کوی گلستان به تصویب نهایی نرسید. با مهندس برزویی، رئیس سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سبزوار به گفتگو نشستیم تا از کم و کیف موضوع مطلع شویم.

- در جلسه ۴شنبه کمیسیون ماده ۵ در رابطه با کوی گلستان به چه نتیجه ای رسیدید؟


در جلسه کمسیون ماده ۵، علی رغم این که ۶ ماه پیگیر تکمیل یک سری مواردی که در گزارشات از ما خواسته بودند بودیم در نهایت کلیات طرح بهسازی و نوسازی کوی گلستان به تصویب رسید. در مواردی اختلاف هایی بین ما و میراث فرهنگی وجود داشت که قرار بر این شد که در طرح بازنگری صورت بگیرد که در آن ملاحظات میراث فرهنگی لحاظ شود و در نهایت مجددا به کمیسیون برگردد و مورد تایید قرار گیرد. ملاحظات میراث فرهنگی به این دلیل است که محدوده، محدوده ی بافت تاریخی است.

-این روند چقدر زمان می برد؟

قولی که در جلسه، میراث فرهنگی و مسئولین کمیسیون به ما دادند یک بازه ی زمانی ۲ ماهه در نظر گرفته شد که گروه هایی که قرار است تاثیر گذار باشند ویژه تر به این مسئله نگاه کنند و زمان طولانی نشود. این هم به دلایل شرایط خاصی است که بافت گلستان دارد. ضمن این که همه ی اعضای به واقعیت های این بافت واقف هستند ولی لازم شد که الزامات تاریخی و فرهنگی آن محیط در طرح بیشتر دیده شود.

- با توجه به این که شما هم برای کوی گلستان و موارد دیگر چند بار به کمیسیون ماده ۵ رفتید و در جریان نظرات و دیدگاه های این کمیسیون هستید، بهتر نبود که این موارد در طرح لحاظ می شد و بعد طرح به کمیسیون می رفت؟

بله این نظرات، نظراتی است که مشخص و معین است و ما تا حدودی می دانستیم و آن نظرات را در مذاکره با مشاور و مسکن و شهرسازی برطرف کرده بودیم. ولی یک سری موارد در جلسه مطرح می شود. در جلسه ما و مشاور، دفاع لازم را از طرح کردیم. در نهایت تصمیم جمع است که مصوب می شود تا یک جایی می توانیم از قبلش پیش بینی بکنیم ولی آن چه که در جلسه اتفاق می افتد همه اش قابل پیش بینی نیست. ضمن این که در کمیسیون هم یک تغییر و تحولی صورت گرفته بود. معاون شهرسازی میراث فرهنگی طی همین دو هفته عوض شده بود این ها هم بی تاثیر نیست. باز مخصوصا که این طرح ها، طرح های است که طولانی شده و سابقه ی این طرح ۵ سال است.

-چند ماه است که شما این طرح را جدی پیگیری می کنید؟

تقریبا ۶ ماه است که جدی پیگیر هستیم.

- یعنی با روی کار آمدن شورای جدید؟

تا حدودی ولی نمی توانیم بگوییم به علت شورای جدید بوده است. یکی از روش های من این است باید طرح های که بوده را تعیین تکلیف کرد مال هر کسی هست. گلستان هم یکی از این موارد بود. یک مدیر عاملی آمده با یک مشاوری طرحی آماده کرده اند و یک مرحله کمیسیون هم رفته است. حالا ۵ سال زمان گذشته است و نگاه مشاور از۵ سال قبل است و امروز داریم تصمیم گیری می کنیم.

-این طرح که در کمیسیون مطرح شده طرح جدید است یا از ۵ سال پیش است؟

همان طرح است. اصراری که جلسه داشته برای بازنگری طرح بود. اولا غالب کلی طرح را پذیرفتند اگر کامل می گفتند نه، باید از صفر شروع می کردیم در حقیقت طرح باید بروزرسانی شود.

- روی این بروزرسانی هم اختلاف نظر زیادی با هم دارید؟

ما با میراث فرهنگی اختلاف مبنایی داریم.

-این اختلاف درباره ی چیست؟


میراث خیلی از بناها را با ارزش می بیند ولی ما نه. ما می گوییم بناهای با ارزش را باید از بناهای بی ارزش و کم ارزش تفکیک کنیم که میراث این ها را هم با ارزش می بیند. بنای ضعیف و بی ارزش و فرسوده که حتی تاریخی هم نیست اگر ما روی این بنا ارزش گذاشتیم یعنی بلاتکلیفش کردیم. اگر ارزشش زیاد است که بیایید احیایش کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید تا احیایش کند اگر با ارزش نیست بلاتکلیف ماندنش یعنی چه.

-میراث فرهنگی در جریان وضعیت مردم این منطقه هست؟

بله. یکی از مسائلی که میراث دارد می گوید این جا یک منطقه گردشگری است یک منطقه فرهنگی خاص است. از این بعد به قضیه نگاه می کنند که ما در این قضیه هم با میراث فرهنگی اختلاف نظر داریم. جاذبه گردشگری قوی آنجا نداریم و اگر هم داریم با این وضعیتی که دارد نمی توانیم از گردشگر استقبال کنیم. می گویند صنایع دستی این ها با اهمیت است خوب برای توسعه کمی و کیفی این صنایع هم کسی کاری نکرده است و ضمن این که نسلی که دارد صنایع دستی تولید می کند یک نسل قدیمی است. این حرکت نیازمند ساماندهی است. این که ما بایستیم بگوییم صنایع دستی، گردشگری، تاریخی ، فرهنگی در این منطقه وجود دارد و هیچ اقدامی انجام ندهیم اتفاقی نمی افتد.

-با توجه به این که کمیسیون ماده ۵ تصمیم گیرنده است آیا نمی شد این موارد را پیش تر از این ها در طرح لحاظ می کردید تا این روند زودتر به نتیجه برسد و مردم کوی گلستان از بلاتکلیفی در بیایند؟

الان هم همین شد. ما رویکردمان به این منطقه رویکرد نوسازی بود یعنی بناهای که وجود داشت منهای بناهایی تاریخی کاملا تخریب شود. براساس طرح جدید که متناسب با شرایط منطقه هست ساخت و ساز جدید می کردیم. به دلیل این که ما اعتقاد داشتیم که بنا خیلی فرسوده است و سطح زیرین هم برای این کار مناسب نیست پس برای این کار باید تخریب اساسی صورت بگیرد و دوباره بنای مستحکم ساخته شود.

-کمیسیون ماده ۵ در جریان همه ی این موارد است؟

این که ما می دانیم با این که آنها می دانند فرق می کنند. ما در سبزوار درگیر با این بحث هستیم ولی در هر صورت اطلاع دارند. همچنین قرار شد بازدیدی را برای اعضای کمیسیون ترتیب دهیم که بیایند از نزدیک خودشان ببینند. تفاوت نگاه ما با نگاه میراث فرهنگی این بود که ما نوسازی را پیشنهاد دادیم ولی آنها بهسازی مدنظرشان است.

-آیا بهتر نبود این بازدید قبل از جلسه تدارک دیده می شد تا در روند به نتیجه رساندن این طرح سرعت می بخشید؟

خوب این ضرورت را آنها احساس نمی کردند که بیایند.

-شما باید آنها را به این ضرورت می رساندید؟

فکر نمی کردیم که مخالفت میراث فرهنگی، مخالفت جدی باشد. کما این که از قبل معمول و مرسوم نیست که هر جا قرار است طرحی به کمیسیون برود برای بازدی بروند.

-با توجه به این که کوی گلستان موقعیت ویژه دارد و اگر خدای ناکرده زلزله ای بیاید همه مردم کوی از دست می روند؟ با این شرایط نیاز بود که قبل از جلسه یک بازدیدی صورت می گرفت هر چند که استاندار هم برای بازدید آمد ولی اتفاق خاصی نیفتاد؟

بازدیدها اگر برنامه ریزی شده باشد بعد از بازدید بتوانیم نتیجه گیری اداری لازم را بکنیم ارزشمند است. بازدید های مختلف مسئولان را از این منطقه داشتیم ولی بخاطر این که بازخورد بازدید را پیگیری نمی کردیم رها می شده است و عملا نتیجه نداشته است. البته بافت گلستان به خاطر پیچیدگی های که از نظر فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد خیلی انتظار نمی رود که به سرعت بتوانند تصمیم گیرها از کنارش عبور بکنند. من هم نظرم این است که قرار است یک بازنگری انجام شود و توجه ها هم به این قضیه جلب شده است. ما باید از این فرصت بتوانیم برای کیفیت بخشی به تصمیم استفاده کنیم. مهم این است که ۱- ما مجددانه پیگیر هستیم که این طرح را بجایی برسانیم. ۲- اعضای کمیسیون و مسئولان شهری و حتی استانی هم به حساسیت اینجا پی برده اند. که من اینجا از رسانه ها تشکر می کنم که خوب کمک کردند و این ذهنیت را روشن کردند. الان کوی گلستان موضوع پوشیده ای نیست و همه دنبال باز کردن این گره هستند. در ضمن در دوره شورا و شهرداری جدید، طی مذاکراتی که با شورا و شهردار منتخب دکتر طالبی داشتیم نگاه بر این است که کمک به حل این مسئله بکنند. از طرفی با این فرصتی که پیش آمده ما سعی خواهیم کرد که طرح را بروزرسانی اش بکینم. آثار با ارزش را یک مقدار با ذره بین بیشتری ببینیم و یک قدم جلوتر برویم. همچنین میراث فرهنگی انعطاف پذیری لازم برای حذف بناهای که ارزش ندارد بکار گیرد که این قول را آنها داده اند. سر جمع این قضایا به این نتیجه رسید که رویکرد بافت کوی گلستان نوسازی و بهسازی بشود.

-با توجه با اختلاف های مبنایی که با هم دارید چقدر امیدوارید که در جلسه ۲ ماه آینده به نتیجه برسید؟

من نمی گویم که قطعا به نتیجه می رسیم ولی ۶۰درصد امیدوار هستم که به نتیجه برسیم و ۴۰ درصد دیگر هم برای سازکارهای اداری است که در مملکت ما هست و ما اسم این ها را شانس می گذاریم.
Share/Save/Bookmark


علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۴:۰۸:۰۷
سلام
به نظرم بخشي از مسئولان قلبا نمي خواهند يا نمي نوانند و ياا مي ترسند کوي گلستان را بازسازي کنند براي همين هم جدي پيگير آن نيستند و گر نه تصويب آن 5 سال طول نمي کشيد. چنانکه تا زماني که شهردار سابق بود اصلا بازسازي کوي گلستان را قبول نداشت براي همين پرونده بيش از يک سال در شهرداري سبزوار خوابيد و کاري نکردند.
اگر واقعا مسئولان دلسوز کوي گلستان بودند مثل خيلي چيزهاي ديگر که مي بينيم پيگيري مي کردند حتي لابي مي کردند مشکل حل شود
بگذريم از اين که برخي ها کمک که نمي کنند هيچ سنگ اندازي هم مي کنند. (20670)
 
سید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۴:۴۷:۱۲
اگر مسئولین شهر همه همدل باشند کوی گلستان واقعا گلستان می شود وکرنه همان هست که خواهد بود (20673)
 
سیدجمال
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۸:۴۴:۴۷
اینگونه مشکلات زمانی بسرعت قابل حل است که چند وجه آن رعایت شود: 1- حقوق ساکنین و مالکین آنجا 2- سرمایه گذاری خصوصی و سعی در انتفاع آنان 3- اعطاء یک سری امتیازات به دستگاههای مرتبط 4- درنهایت جلب اعتماد مسئولین بالادستی در اخذ کمترین اعتبار عمرانی (27111)
 
مهدی فرزانه
۱۳۹۴-۰۴-۱۶ ۲۳:۳۰:۳۷
سلام
جناب دکتربرزوئی از زحمات و پشتکاری که برای آبادانی شهر میکشید قدردانیم.کاش مسئولین همکاری بیشتری داشته باشند تا شهراز این بن بست خارج شود. (34636)
 
محمد باغانی مشهد مقدس
Kuwait
۱۳۹۴-۰۷-۲۲ ۱۸:۰۳:۱۰
مهندس خسته نباشید (37321)