کد مطلب: 12178
 
شهرستـان خوشاب همچنـان بـدون فرمـانـدار
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۴
 
مشخص نیست که چرا نمایندگان دولت تدبیر و امید در استان به رغم وجود حجم زیادی از مطالبات به حق مردمی بر روی زمین مانده در این منطقه و روستاهای آن حتی در انتصاب فرماندار شهرستان تعلل به خرج می دهند.
به گزارش سلام سربدار، دولت تدبیر و امید ماه ها است که نماینده عالی اجرایی خود در شهرستان خوشاب را معرفی نکرده و این شهر را بدون فرماندار به حال خود رها کرده است.

مدت زیادی از برکناری فرماندار سابق شهرستان خوشاب و انتصاب سرپرست به جای وی می گذرد؛ اما به نظر می رسد استاندار خراسان رضوی به دلایل اعلام نشده کماکان از معرفی فرمانداری مناسب برای این شهرستان محروم عاجز است؛ لذا مجموعه مدیریت اجرایی این شهرستان همچنان با حضور علیرضا میاندار به عنوان سرپرست روزگار می گذرانند. این وضعیت در حالی است که منطقه خوشاب و شهر سلطان آباد به عنوان مرکزیت آن که چند سالی بیشتر از ارتقاء آن به شهرستان نمی گذرد و روستاهای متعدد آن از محرومیت های زیادی رنج می برند.

مشخص نیست که چرا نمایندگان دولت تدبیر و امید در استان به رغم وجود حجم زیادی از مطالبات به حق مردمی بر روی زمین مانده در این منطقه و روستاهای آن حتی در انتصاب فرماندار شهرستان تعلل به خرج می دهند.

با در نظر گرفتن مجموع شواهد در این باره به نظر می رسد از طرفی ضعف مدیران استانی و از طرفی کشمکش های سیاسی کارانه موجود بین دو نماینده شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، داورزن و خوشاب در مجلس شورای اسلامی که گویا تلاش دارند افراد منتصب و وابسته به خود را در پست های سیاسی و از جمله در صندلی فرمانداری شهرستان خوشاب به کار بگمارند باعث شده است که این شهرستان پس از ماه ها همچنان بی فرماندار روزگار بگذراند.

نکته تاسف انگیز در این میانه این است که حتی مراجعه به سایت رسمی فرمانداری خوشاب و بررسی مطالب و خبر و گزارش های آن طی چند ماه اخیر به خوبی نشان از آن دارد که تقریبا هیچ گونه فعالیت اجرایی عمرانی قابل توجهی در این شهرستان صورت نمی گیرد و به نظر می رسد همین مسئله باعث عقب افتادگی بیشتر این شهرستان در وجوه مختلف خواهد شد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : هویت