خیمه زنی حسینیه قناد ها سال ۹۱ / آرشیوی
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۱
 
خیمه زنی حسینیه قناد ها سال ۹۱  / آرشیوی
 
گزارش حاضر از عکس های آرشیوی و منتشر نشده سلام سربدار بوده و مربوط به مراسم چادر کشی حسینیه قناد ها در سال ۹۱ می باشد.

سلام سربدار - سرویس فرهنگی: حسینیه قنادها "یزدی ها" درسال۱۳۰۱ در اواخر دوره قاجار بنا گردید. چادر ۱۰ سال بعد از احداث توسط موسسین در اصفهان سفارش داده شد و بعد از ۲سال با شتر به سبزوار منتقل شد.
این چادر هر ساله برای عزاداری دهه اول محرم و در داخل حسینه بر روی ۴ تیر چوبی به ارتفاع۱۳متر برپا می گردد.

گفتنی ست نقوش زیبای اسلامی به همراه اشعار محتشم کاشانی در رسای امام حسین(ع) و یاران با وفایش بر روی چادر دیده می شود.

این چادر در زمان پهلوی اول برای چند سالی نصب نشد چرا که رضاشاه مخالف عزاداری برای اباعبدالحسین (ع) بود و همان زمان این چادر که هفت تکه بود جدا و هر تکه در دست یکی از یزدی ها نگهداری می شد تا از بین نرود .

این دومین روایت تصویری سلام سربدار مراسم سال  ۹۲ (۱۴۳۵) در حسینیه قناد ها می باشد.

گزارش تصویری خیمه زنی حسینیه قنادها -۱
گزارش تصویری خیمه زنی حسینیه قناد ها - سال ۹۱
 
Share/Save/Bookmark