تصاویـر/ امامزاده سید محمد علـوی جغتـای
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۳
 
امامزاده سید محمد علوی بر روی تپه ای مشرف بر منطقه در دل باغات جغتای می تواند مکانی زیارتی و سیاحتی برای روزهای گرم تابستان باشد.

photo_2016-05-18_10-22-46

photo_2016-05-18_10-22-40

photo_2016-05-18_10-19-18

photo_2016-05-18_10-19-27

photo_2016-05-18_10-19-34

photo_2016-05-18_10-19-12

photo_2016-05-18_10-19-06

photo_2016-05-18_10-18-59
 
Share/Save/Bookmark
مرجع : سلام جغتای