کد مطلب: 13081
 
ایستگاه آخر!
تصویر بردار: ابوالفضل افضلی | تدوین: سعید شم آبادی
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۹
 
گزارش اختصاصی سلام سربدار از تغسیل، تکفین و تدفین متوفیان کرونایی در آرمستان بهشت رضوان سبزوار
ایستگاه آخر!
 
Share/Save/Bookmark