کد مطلب: 12978
 
پرونده منطقه ویژه اقتصادی سبزوار | قسمت اول
منطقه ویژه یا منطقه آزاد؟
واکاوی در منطقه ویژه سبزوار و تفاوت آن با منطقه آزاد
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۶
 
منطقه ویژه یا منطقه آزاد؟
 
به گزارش سلام سربدار، با توجه به برجسته شدن اخبار منطقه ویژه اقتصادی سبزوار و فعال شدن ظرفیت های خبرگانی و نخبگانی، پیرامون این موضوع، بر آنیم تا در یک سلسله یادداشت، ضمن بررسی این موضوع زوایا و خفایای آن را کند و کار نموده و سایر ابعاد آن را باز نماییم.

در اولین قسمت این پرونده میخواهیم به صورت ساده تفاوت مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی بررسی و تحلیل کنیم.

منطقه آزاد تجاری: بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. طبق تعریف بین المللی منطقه ی ازاد به منطقه ی بندری یا غیر بندری گفته می شود که تجارت در این مناطق دارای مزایای زیادی می باشد مانند صادرات و واردات کالا به راحتی انجام می شود ،از نظر پرداخت مالیات معاف هستند ،عوارض گمرکی در این مناطق پرداخت نمی شود . طبق تعریف سازمان ملل منطقه ی ازاد به منطقه ای گفته می شود بیرون از مرز گمرکی قرار دارد این مناطق به دلیل مزایایی زیادی که در زمینه ی تجارت به افراد می دهد انها را تشویق به صادرات در این مناطق می کند .

مناطق ازاد که در ایران از سال ۱۳۶۸ تاسیس شده که شامل هفت منطقه می باشد :
منطقه ی ازاد کیش
منطقه ی ازاد قشم
منطقه ی ازاد چابهار
منطقه ی ازاد اروند
منطقه ی ازاد ارس
منطقه ی ازاد ماکو
منطقه ی ازاد انزلی

منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به منظور جذب سرمایه های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شوند. یکی از مناطق ۲۳ گانه و به نقلی ۷۰ گانه ای که در سال ۸۹ مجوز ایجاد منطقه ویژه دریافت نمودند منطقه ویژه اقتصادی سبزوار است.

تفاوت منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری
مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تفاوت در مقررات روادید برای اتباع خارجی، خرده فروشی کالا و معافیت مالیاتی است.
مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود. خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. اما در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر است. معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
به دلیل تفاوت های اندک شرایط و تعاریف قانونی منطقه ویژه و منطقه آزاد تجاری، امکان و شرایط مقایسه این دو نوع منطقه با هم ممکن منطقی است، مناطق آزاد تجاری از سال ۶۸ ایجاد شده است و امکان مطالعه آثار به راحتی وجود دارد. از این رو میتوان با تحلیل وضعیت مناطق ازاد، به صورت مستند وضعیت آتی مناطق ویژه را پیش بینی و تحلیل کرد.
Share/Save/Bookmark